«Færrast mogleg på Nav, og flest mogleg på skulebenken i fag vi treng folk til. Det er rette oppskrifta.»