Får tilbod om tre ikkje-kristne seremonirom

DAVIK: Aage Kvendseth har lenge bedt om svar på om Bremanger har eit livsynsnøytralt seremonirom. No har han fått tilbod om tre.