- Far orka ikkje slåst mot kommunen meir om Breivika. Det medverka til at han tok livet sitt

SVELGEN: Årelang uvisse om framtida for eigedomen sin blei til slutt for tungt å bære for Frank Håøy. I september i fjor tok han livet sitt, 71 år gammal. No ber etterkomarane hans om at Bremanger kommune ryddar opp og hjelper bebuarane i Breivika – heller enn å fråskrive seg ansvar.