NVE krev penare vegskråningar på tilkomstveg

NVE gir utbyggar Falck Renewables skryt for god arealavgrensing og fint tillaga internvegar, men påpeikar av vegskråningane på delar av tilkomstvegen ikkje er godt nok dekka til enno.