Etter at han vart dømd i tingretten, skal han ha oppsøkt offeret og truga med å skyte