Etter 30 år valde møbelseljar Anders Ole å gjere noko med 80-tals- heimen

Han har 33 års fartstid i møbelbransjen, men inntil nyleg skulle du kanskje ikkje tru det om du besøkte heimen hans. No har han pussa opp og bytta ut 80-talet.