Erna gjer kraftselskapa sterkare i trua på meir vasskraft

Er det rom for å byggje ut meir av norsk vasskraft? Svaret er ja – i alle fall om du spør næringa sjølv og statsministeren.