Er kommunen eigentleg planmyndigheit?

Av

Dette er eit innlegg av planavdelinga i Kinn kommune som forsøk på å løfte debatten om forvaltning av strandsona basert på dei siste års erfaring på temaet.