Equinor kuttar offshoreflygingar frå Florø

Widerøe reduserer flygingane mellom Florø og Bergen - det gjer det vanskeleg å få personellet opp hit .