Endeleg får Tage komme inn på Anfield att: - Men det blir ikkje det same som før

Men det er med ein viss bismak at han er ein av få som har fått billett denne gongen.