Utfordrar regjeringa på like vilkår for industrien

Ingrid Heggø utfordrar Olje og energiminister Kjell Freiberg (Frp) på korleis dei vil sikre like konkurransevilkår.