Ekspertutval vil ha færre flyplassar. – Det er fare på ferde, seier Jenny Følling

Færre og større flyplassar er rett for framtida. Det meiner utvalet bak ei offentleg utgreiing. Jenny Følling (Sp) fryktar tankane skal få prege Nasjonal transportplan, som no er under arbeid.