Eit paradis for folk i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim eller, utvikling, verdiskaping, arbeidsplassar og velferd for oss som bur her?

Av