HARDANGER FOLKEBLAD: – Eg har drive og teasa dei som har vore på sidersmaking i sommar med dette. Nokon har villa kjøpa der og då, men eg ville no ha ei lansering på den. Det enda med kø i sidersalet tre kvarter før opning, det er første gong vi har opplevd det, fortel sidergründeren i Store Naa Siderkompani, Eirik Nå Aga.

Namnet på prosjektet er henta frå garden sitt gards- og bruksnummeret i tidlegare Ullensvang kommune, 57/2. Omgrepet «fjordasider» får gjerne og ei ny meining når ein kjenner historia til prosjektet.

Eirik senka flasker ned på 57,2 meter djup

For eitt år sidan fekk han plassert ca. 200 flasker på ein hemmeleg stad i Hardangerfjorden. No har dei henta opp tjue av flaskene, pynta og produsert eigne kassar og lagt dei ut for sal.

– Planen er å leggja ned nokre nye flasker kvart år, og henta opp nokre frå kvar årgang, fortel Nå Aga.

– Kva skjer med sideren når han vert lagra på fjordbotnen, då?

– Nei, det er det vi lyt finna ut av, då! Det er nok ikkje kjempeforskjell på ei vanleg, «fersk» flaske og ei som har ligge lagra i eitt år. Men det som er spennande er kva som skjer med dei etter at dei har ligge lagra der i fem eller ti år, seier han.

Bakgrunnen for «forskinga» var at Eirik var med på smaking på innhaldet i ei flaske frå 1984 som besten hans hadde gøymt mørkt og kaldt.

– Den hadde ein litt annan konsistens, men eg tenkte då det ville vera spennande å finna ut kva som skjer med sider når den vert lagra på sjøbotnen. Eg har sett videoar på nettet frå andre stader i verda dette er gjort med til dømes champagne, og fekk lyst til å prøva, fortel Nå Aga.