Helse Førde analyserte 457 prøver tysdag og 384 prøver onsdag. Tysdag var det ingen positive, men onsdag melder Helse Førde at ei av prøvene viste koronasmitte.

Det er no 60 personar i Helse Førde sitt område som har eller har hatt korona, melder Helse-Forde.no.

Det er ingen innlagte på sjukehus med korona per i dag.

Det er førebels ikkje opplyst kvar den positive koronaprøven høyrer heime.