Eimhjellen sikrar seg nytt utleigebygg

Entreprenør Jostein Eimhjellen har sikra seg eit nytt utleigeprosjekt i Svelgen sentrum.