Reiv sjøbu utan riveløyve – bygde ny utan byggeløyve

EIGEDOM: Ei sjøbu i Rognaldsvåg i Flora fekk litt meir oppgradering enn kommunen hadde gjeve løyve til. Ifølge ein tilsynsrapport er heile sjøbua riven, og erstatta med eit nybygg. Løyvet var å rehabilitere den gamle.