Sjekk kva bustader som skifta eigar i november

Lista over omsetning av eigedommar i Flora kommune i november 2019 viser kor mykje Flora kommune måtte ut med for tre eigedommar i bankhola, i samband med rådhus- og parkeringshusprosjektet.