Fekk du sjokk då du såg rekninga på kommunale avgifter? Her er forklaringa

Flora bystyre har vedteke å auke dei kommunale avgiftene. I tillegg kjem det to ekstra summar på rekninga i januar som du ikkje betalar elles i året.