– Eg er lut lei av at debatten om nedlegging av skular skal dukke opp at kvart halvår

Av

– Svar til Arlene Vågene (H) og Svend Arne Vee (Firdaposten).