Edgeir i gang med ei stor oppbemanning

Førde-selskapet er omtrent ikkje råka av korona og aukar staben med 50 prosent.