E-post kan bevise at SFE forsøkte å kneble lærling. SFE nektar å la lærlingen sin advokat få lese e-posten

– Det er lite tillitvekkande at SFE ikkje vil gje ut e-posten, seier lærlingen sin advokat.