Duva-utbygging fører til meir skipstrafikk til Fjord Base

Er med på å auke trafikken til og frå kaia på Fjord Base.