På heimebesøk: Asma Shouket, Anne-Marthe Due Ose, Tran Nguyen og Quynh Le heime hos ein av kvinnene i kvinnegruppa Manman Troll.
Privat

Ein farmasøyt utan grenser

Kyniske legemiddelfirma som dumpar medisinar, mangel på kunnskap om bruk av medisinar, lite informasjon om infeksjonar og bakteriar, og tru på mytar og voodoo. Det var situasjonen Quynh Le frå Florø vart konfrontert med på Haiti.
Publisert