Du vil kanskje stusse litt over kva landslag som kjem til Fanøy no i august

Det er kanskje ikkje den første staden ein kunne tenke seg at dei beste norske sumo-brytarane skulle møtast, men når trenaren har røter og hytte der, så blir det annleis.