Snart klart for riving

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Flora kommune har hatt eit stort press på eldreomsorga den siste tida. Mykje av årsaka er at det er stor mangel på omsorgsbustader i kommunen. Dette skal Docen II bøte på. Det har vore ein lang prosess, men no skal snart spaden i jorda. Først skal dei kommunale bustadane i kvartalet rivast, men det manglar framleis nokre underskrifter på dei rette papira før dei kan gå i gang.