DNT er framleis uroa for norsk natur, og for korleis debatten om vindkraft har utvikla seg

Den Norske Turistforening er framleis uroa for norsk natur og friluftsverdiar sjølv om regjeringa kjem med lovande signal.