Difor kan du ikkje stole blindt på politiattesten: – Ein politiattest vil aldri vere ein garanti for at straffbare handlingar ikkje vil skje

Av

SPORT: Trenarar kan bli dømt for lovbrot etter at politiattesten er framvist, og du får aldri vite noko om det.