***Sjekk symptomlista lenger ned i saken***

Et av de klareste tegnene de siste månedene er at symptomet som går på endret smak- og luktesans har gått betraktelig ned den siste tiden, skriver Romerikes Blad.

FHI har opprettet et «symptometer» hvor de fortløpende uke for uke følger symptomene til befolkningen. I uke 43 i 2021 opplyste over 35 prosent av de som testet positivt at de hadde endret smak- og luktesans. I forrige uke var denne prosentandelen nede på 20,5 prosent.

Symptomene som har skutt i været etter at omikron ble den dominerende varianten er forkjølelsessymptomer, det å være sliten eller utmattet, hoste, rennende nese, sår hals og hodepine.

– Covid-19-sykdom ser ut til å kunne gi symptomer fra mange ulike organsystemer, men luftveisplagene er fortsatt dominerende hos de fleste som blir smittet. Det vi er mest usikre på er hvor mange som får senfølger av omikronvarianten. Det kan se ut som det er færre enn det var etter deltavarianten, men også dette må kartlegges bedre fremover, sier assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad.

Utslett kan bety korona

Et symptom som enkelte av de som har testet positivt har trukket frem er utslett på huden.

– Det er ikke et veldig vanlig symptom, men et av flere vi har hørt om, sier Nakstad.

Selv om det forekommer hos noen få sier overlege Preben Aavitsland i FHI at utslett er et veldig sjeldent symptom.

– Dette utslettet klør ikke, fastslår han.

Andre litt mer sjeldne symptomer er røde øyne, kvalme eller oppkast, diaré, magesmerter, brystsmerter, svimmelhet og appetittmangel.

Lite rapportert resmitte

Som tidligere omtalt i Romerikes Blad kan man allerede etter få uker bli smittet på ny av omikron. Ifølge Nakstad er det likevel få slike tilfeller som så langt er rapportert.

– Foreløpig er det ikke rapportert om mange tilfeller av reinfeksjon med omikron, men ettersom tiden går vil nok mange kunne oppleve å bli smittet igjen. Det skyldes dels avtakende immunitet over tid og dels av viruset hele tiden endrer seg. Likevel vil man nok styrke beskyttelsen mot alvorlig sykdom over tid.

– Kan man risikere å få korona 5–6 ganger i løpet av år?

– Foreløpig ser det ikke ut som man blir like ofte smittet av SARS-CoV-2-viruset som et vanlig forkjølelsesvirus i en normalsesong, men hvordan det blir i fremtiden er vanskelig å svare på, svarer Nakstad.

– Alle kan få korona flere ganger, men normalt er man veldig godt beskyttet de første par-tre månedene etter infeksjonen. Man kan altså godt bli smittet et par ganger i året, men sykdommen blir sannsynligvis mildere for hver gang, sier Aavitsland.