Om lag halvparten av oss vil ifølgje Forbrukarrådet byte éi eller fleire av julegåver. I år kan det lønne seg å planleggje bytinga på førehand.

Fekk du noko til jul du ikkje ville ha, noko du har frå før eller noko som ikkje var i rett størrelse?

Det er no på tide å planleggje korleis det kan bytast, og ifølgje jurist i Forbrukarrådet, Caroline Skarderud, er det nokre ting som er lurt å hugse på, skriv NTB.

Kva trengst for å byte?

– Hovudregelen for å få byte ei gåve er at butikkane skal kunne få seld vara på nytt. I tillegg vil butikkane gjerne vere sikre på at vara som skal bytast, faktisk er kjøpt i butikken, seier Skarderud.

Ho råder til sjekke om du har fått bytelapp.

– Det er også viktig at alt som følgde med vara sit på. Alt av lappar og emballasje. I tillegg kan det vere lurt å sjekke om byttelappen har ein tidsfrist, utdjupar Skarderud.

Om fristen for å byte gåva er lang, har Forbrukarrådet ei oppfordring til deg:

– I år er vi opptekne av å spreie bytinga utover, slik at ein ikkje absolutt er nøydd til å bruke romjula til det. Tidlegare har vi råda til å byte så raskt som mogleg, helst i romjula. Men det er ikkje så lurt med tanke på koronasmitte, seier Caroline Skarderud til NRK.

Det har ikkje kome nokre faktiske regelendringar om byting som følgje av pandemien i år, men ifølgje Forbrukarrådet tilbyr fleire butikkar ein utvida byttefrist for å unngå trengsel i lokala i romjula.

Gåver kjøpt på nett

Om ein vil byte noko som er kjøpt i nettbutikk, ta kontakt med seljar for å høyre kva som krevst for å byte vara dersom angrefristen har gått ut, og sjekk om det er andre spesielle reglar for å byte.

Det kan òg vere lurt å finne ut korleis dei vil ha vara returnert. Mange kjeder og butikkar tar imot varer kjøpt på nett for byte i den fysiske butikken. Då kan ein sleppe returporto.

Dersom du er nøydd til å sende gåva i posten, sjekk kostnadane ved retur og eventuell ny utsending. Dette gjeld spesielt for kjøp i utlandet.

– For å få refundert toll og avgifter ved retur eller byte av varer kjøpt på nett, må du kunne dokumentere at vara er fortolla inn i Noreg og at ho er send i retur, opplyser Posten.

(©NPK)