– Dette er litt av gulrøtene vi har blitt lova

Tre millionar regjeringskroner tikka inn på Kinn-kontoen under tittelen kommunesamanslåing nyleg. Men heile summen er enno ikkje utbetalt, poengterer ordføraren.