– Det ser ut som det skal plasserast sju store idrettshallar midt i eit bustadområde

FLORØ: Naboane er ikkje nøgde med endringane som er gjort med byggeprosjektet Gartnerihagen. Det kjem fram i den siste høyringsrunden som nettopp er avslutta.