– Det kan ikkje sjokkere nokon at vi ønskjer politikken vi gjekk til val på?

Gruppeleiar i MDG og leiar i Plan- og Samfunnsutvalet, Odd Bovim, meiner Hanne Husebø Kristensen og Høgre ikkje kan vere overraska at det nye fleirtalet i utvalet frontar eigen politikk.