– Det giftige debattklimaet i Kinn er ikkje bra for nokon. No må politikarane ta ansvar.

STAD: Ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo, har lagt merke til det harde debattklimaet i nabokommunen Kinn. – Ein har hamna i ein vanskeleg situasjon, med eit høgt konfliktnivå. For å komme ut av det er det viktig å forstå nei-sida.