– Det finst framleis ein konsesjon for Bremangerlandet. Difor trur eg også at vindparken kjem

Bremanger-rådmann Tom Joensen trur ikkje måndagens nei frå departementet betyr at SFE blir stogga i å byggje Bremangerlandet vindpark.