– Det er vanskeleg å få trykk nok på vatnet så høgt oppe som Botnaholten

BRANN: Teknisk sjef i Kinn kommune seier dei vil sjå på kva som kan gjerast for å halde oppe trykket i vassnettet i ekstraordinære situasjonar.