- Det er sørgeleg at Vestland fylkeskommune ikkje vil ha milliardar til veg

Av