– Det er skummelt, så det er viktig at vi tek alle forholdsreglar

FLORØ: Pensjonistleiaren i Florø, Reidun Espeland styrer ei sårbar gruppe. Ho har sjølv endra synet på kor alvorleg korona-pandemien er.