– Det er krise for godstransporten langs kysten om ikkje Hurtigruta kjem tilbake raskt

FLORØ HAMN: Det er Hurtigruta sitt fråvær som er det klart mest merkbare for hamna i Florø.