– Det er eit demokratisk problem om det blir teke så lett på det å vere meddommar

Låg kunnskap og rotete svar-rutinar pregar kommunens arbeid med å velje meddommarar, meinar Firdaposten-lesar som forsøkte å melde seg som meddommar til Kinn kommune.