Når butikker installerer selvbetjeningskasser for å effektivisere driften, skal ikke dette gå ut over forbrukeren. Disse butikkene har selv ansvar å sørge for at varene merkes på en slik måte at kundene ikke kan misforstå.

De siste ukene har det vært flere oppslag i media om at kunder har blitt anklaget for tyveri og behandlet som kriminelle av butikken etter å ha slått inn feil vare på selvbetjeningskassene. Det har vært snakk om varer som var lett å forveksle med en annen nærmest identisk vare. Advokat John Christian Elden har i etterkant av medieoppslagene kommet med klar tale: Å taste feil er åpenbart ikke tyveri.

Det er positivt at butikkene tenker nytt og innfører ordninger som gjør hverdagen enklere for folk, men det går ikke an å hudflette forbrukeren hvis en feil oppstår. Det blir helt urimelig. Slik merkingen er nå, er det veldig lett å gjøre feil. Dette bør butikkene ta høyde for. Enten får de merke varene bedre, eller så får de ha kontinuerlig bistand ved kassene.

Den merkingen som finnes i dagens butikker, er tilpasset en betjent kasse med folk som er opplært i hvordan de forskjellige varene skal slås inn. Når man forandrer hele handleopplevelsen og innfører selvbetjente kasser, kan man ikke la merkingen forbli lik den var.

Hvis de ikke klarer å oppfylle sitt eget ansvar, ville det nesten vært bedre å droppe de selvbetjente kassene, noe som ville vært synd. For dette er en utvikling som har stort potensiale, som for eksempel å gjøre det lettere å få gjennomslag for søndagsåpne butikker. Jeg tror dette er en tilpasningsprosess, og har tiltro til at butikkene klarer å løse dette på en god måte.

I mellomtiden skal vi ikke akseptere at forbrukeren skal måtte lide for at butikken ikke har klart å utvikle et system som er godt nok.