Vegstrekninga det er snakk om er mellom Fv 615 Endestad i Kinn kommune og Fv 615 Vassendeholmen i Gloppen kommune.

Vegen blir stengt frå tysdag 28. juni til onsdag 29. juni mellom klokka 23.00 til 06.00. Utrykkingskøyretøy vil kunne passere.