Desse prosjekta meiner ordføraren kan brukast til å halde sysselsettinga oppe

KINN: Ordførar Ola Teigen sende i førre veke frå seg innspel til både fylke og Kystverket om prosjekt som kan komme raskt i gang for å motverke arbeidsløyse.