Desse orda som kjem ut av munnen vår... Dei kan gjere godt, og dei kan skade.

Av