↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

57 83 39 00

Besøksadresse

Hafstadvegen 21
6800 FØRDE
 1. Beskrivelse

 Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS er den leiande privatpraktiserande leverandør av juridisk bistand i vår region.

Vi har hovudkontor i Førde, og avdelingskontor i Florø. Vi får førespurnadar frå heile landet, og yt bistand til privatpersonar, kommunar og privat næringsliv.

Vi har medlemsavtalar med ei rekke lag og organisasjonar både lokalt og nasjonalt. Her er det gunstige vilkår for medlemmane uavhengig av type sak.

Firmaet har brei praksis, lang erfaring og tilbyr juridisk bistand innafor dei fleste rettsområde.

 

 • ARBEIDSRETT
 • ARVERETT
 • AVTALE OG KONTRAKTSRETT
 • BARNE OG FAMILIERETT
 • BARNEVERN
 • BISTANDSADVOKAT
 • BYGG OG ENTREPRISERETT
 • EIENDOMSMEGLING
 • FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD
 • FRI RETTSHJELPSSAKER
 • FORVALTNINGSRETT
 • HELSE- OG SOSIALRETT
 • HUSLEIERETT
 • GENERASJONSSKIFTE OG ARV
 • GJELDSFORHANDLING OG KONKURS
 • JORDSKIFTE
 • KJØPSRETT
 • ODELSRETT
 • PERSONSKADEERSTATNING
 • PLAN- OG BYGNINGSRETT
 • SELSKAPSRETT
 • STRAFFERETT
 • TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN