↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

400 05 773
908 51 257

Besøksadresse

Hamregata 19
6900 FLORØ
 1. Beskrivelse

Velkommen til Utleiecompagniet!

UCO er en utleie- og serviceleverandør spesialisert på å betjene kunder i det profesjonelle marked. Våre kunder er primært fra bygg og anlegg, industrien og offentlig virksomhet. Vi skal sammen med kunden finne de beste løsningene. Vårt mål er at våre kunder skal oppleve oss som best på kompetanse, service og kvalitet.

 • Miljøpolitikk
 • Identifisere og redusere miljømessig risiko.
 • Redusere negativ miljøpåvirkning.
 • Motivere kunder til å velge de beste miljømessige alternativer.
 • UCO er miljøsertifisert i henhold til NS - EN ISO 14001.

 

UCO er kontrollmedlem av Grønt Punkt. Det vil si at vi stiller krav til alle våre norske leverandører om at de er medlemmer av GNP og dermed er med på å sikre returordningen av emballasje.

Avfallshåndtering
Vi har mål om 90 % sortering av avfall ved egen virksomhet. I 2012 oppnådde vi en sorteringsgrad på 86 %. I tillegg skal vi bidra til god sortering av avfall på byggeplassene. Vi leverer hele entreprisen for avfallshåndtering.

HMS
UCO har et høyt fokus på HMS og arbeider aktivt og planmessig med HMS i alle deler av virksomheten. HMS-arbeidet blir jevnlig revidert. Alle avvik blir registrert og fulgt opp, og godt HMS-arbeid blir premiert.

Historikk
Utleiecompagniet as ble etablert som eget aksjeselskap i mai 2002, med UCO som registrert varemerke. UCO har sitt utpring i Selmer Maskinutleie (1997).

 • Betongutstyr
 • Brakker og containere
 • Elektro
 • Heiser og personløftere
 • Løfteredskap, jekker og taljer
 • Trykkluftutstyr
 • Masse- og godshåndtering
 • Pumper
 • Renhold og avfallshåndtering
 • Sperre- og sikringsmateriell
 • Stikning og kommunikasjon
 • Stillas, støtter og rekkverk
 • Tre- og gipsbearbeiding
 • Varme og ventilasjon
 • Verkstedutstyr