↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

57 74 27 45

Besøksadresse

Strandgata 26
6905 FLORØ
  1. Beskrivelse

Vi er landets vestligste arkitektstudio

Salt Arkitekter er en videreføring av Sivilarkitekt MNAL Kjell Hareides sin arkitektpraksis i Florø med 800 prosjekter over 35 år. Vi har ei ung prosjekteringsgruppe som sammen med Kjells lange erfaring kombinerer friske tanker med faglig tyngde.

Om prosjektet ligger i et åpent landskap eller i et sentrumsområde, vil forståinga for omgivelsene og situasjonen være viktig for å skape et godt prosjekt. Vi har stor glede av fagets mangfoldige utfordringer i forskjellige prosjekttyper og skala.

Vi tilbyr:
Prosjektering
Vår prosjekteringserfaring spenner fra små tilbygg og eneboliger til større offentlige bygg som barnehager og skoler. Vi er faglig engasjerte og vårt mål er at arkitekturen skal gjenspeile dette engasjementet.

Arealplanlegging
Planlegging er vårt viktigste verktøy for å kunne realisere prosjekter og skape god arkitektur. Gjennom områdeanalyse kartlegger vi premisser og finner de riktige grepene.

Prosjekteringsledelse
Vi organiserer og gjennomfører prosjekter. Vår erfaring er at nærhet til byggeplass er viktig for gode resultater. En lokal arkitekt styrker prosjektet.

Taksering
Vi tilbyr boligtaksering. Vår takstmann er sertifisert gjennom Norges Takserings Forbund og har mange års erfaring som takstmann. DNV.

Kontakt oss for et uformelt besøk eller ta turen innom kontoret for å lufte tankene.