FIRDA: – Det er mykje som skjer rundt oss om ein klarar fange det opp, seier Nils Christan Bjørgo, leiar for Birdlife Sogn og Fjordane.

Ei kattugle blei førre fredag observert utanfor Firdabygget. Her vitna avisa kampen mellom kråkefuglane og kattugla.

Kråkefuglane flokka seg om ugla og hakka og reiv i den. Det er tvilsamt at ugla overlevde.

Kattugla er ei vanleg ugle i urbane strøk, fortel Bjørgo. Den lever stort sett av mus, og dei likar seg der det er folk fordi det er mykje mat.

Medan skjorene og kråkene er sjef i Førde om dagen, så er det ugla som er sjef om kvelden, seier hobbyornitologen. Han seier også at artane er naturlege fiendar fordi ugla er rovfugl.

– Vart mobba

– Kvifor gjer kråkefuglane slikt?

– Det er ganske typisk at skjorene og kråkene angrip ugler. Dei er fiendar. Det hender at ugler angrip dei om natta. Når det gjeld denne hendinga, ville dei truleg mobbe ugla og drepe den.

– Ugla er jo ein rovfugl. Skjorene er kloke fuglar. Dei elskar å erte. Dei er også stygge med kvarandre. Det hender dei finn ut at dei skal vere stygg med ein av sine eigne, legg han til.

– Det er eit brutalt liv dei lever rundt oss?

– Ja, heilt klart brutalt. Nokre vintrar er vanskelege og ofte svelt ugla i hel. Ugla er jo ganske vanleg i Førde, mange har nok høyrt dei, spesielt rundt april – mai.

– Bør hjelpe

Det må skrivast at journalisten prøvde skremme vekk skjorene og kråkene, utan hell. Bjørgo seier også at det er ikkje alltid rett å la naturen gå sin gang.

– Finn ein eit dyr som er skadd eller treng hjelp, så bør ein hjelpe det. Det var litt tidleg på året dette. Det kan også hende at ugla var utsvelta og var døyande likevel, det er vanskeleg å seie.

– Det er klart det er jo trist, men dessverre ikkje unormalt. Det er ikkje berre, berre å vere kattugle, seier han.