Denne toppen er på pallen til Bengt

Vi spurde turlagsleiaren i Flora Turlag om å plukke ut tre turar å tilrå frå sitt område. Ein hard, ein middels og ein lettare variant. Han trekte fram to mektige toppar, og ein lettare, men lang øyvariant.