Denne søskenflokken har ein snittalder på 87 år

FAMILIE: Åtte søsken, fødde mellom 1925 og 1942, der sju framleis er friske og oppegåande er ikkje kvardagskost.